Na Aruba tin ley cu ta prohibi di abusa sexualmente di un menor di 16 aña

1

Ultimo dianan e tema di abuso di mucha ta lantando cabes mas y mas. Ultimo atrobe tabata tin un caso, caminda cu tres persona mayor di edad a tene relacion./abusa di un menor di edad. Aki na Aruba tin Fundacion Lisette Gomez cu ta bringando pa proteccion di e menor y asina busca husticia tambe.
Pa esunnan cu no sa, Aruba tin un ley caminda ta para cu bo no mag di ABUSA SEXUALMENTE di un MUCHA menor di 16 aña. Si bo no kier haya problema cu husticia respeta e ley aki y hinca bo man nan den bo saco di carson (pa mi no bisa otro cos). Masha danki!!
Artikel 251
1. Hij die met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog
niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt ontuchtige handelingen
pleegt, die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen
van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste acht jaren of geldboete van ten hoogste honderdduizend florin.
2. Vervolging heeft, buiten de gevallen, bedoeld in de artikelen
254 en 257, niet plaats dan op klacht.
3. Tot de klacht, bedoeld in het tweede lid, is naast de wettelijke
vertegenwoordiger in burgerlijke zaken, bedoeld in artikel 66,
eerste lid, tevens bevoegd de Voogdijraad.
4. In afwijking van de artikelen 66 tot en met 68 is degene ten
aanzien van wie het feit is gepleegd te allen tijde tot de klacht gerechtigd,
in dier voege dat de termijn gedurende welke de klacht kan
worden ingediend, eindigt op de dag waarop de verjaringstermijn, bedoeld
in artikel 72, eindigt.

 

Comments

comments